Kerstin Stenberg

Läs Kerstins blogg

Kerstin Stenberg

Vi har sedan länge ett samarbete med Kerstin Stenberg som är inspiratör och lärare på GIH i Stockholm.

 

Namn och ålder: 

Kerstin Stenberg, tidlös.

Yrke: 

Idag arbetar och undervisar jag vid GIH, Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Min kompetensprofil är framförallt friluftsliv samt idrottsdidaktik och forskningsmetodik. Jag utbildar idrottslärare mot alla åldersgrupper men undervisar även hälsopedagoger i friluftsliv. Undervisningen bedrivs såväl i närområde som i fjällmiljö.

Tidigare undervisade jag vid Luleå tekniska universitet där jag grundade och utvecklade idrottsinriktningen Idrott och hälsa med friluftsprofil samt fristående kurser i friluftsliv för kvinnor. Mycket av undervisningen bedrevs i Luleås närområde men även i Lappland. Dessa kurser blev avstamp till min kandidat- och magisteruppsats som belyser kvinnors tankar runt friluftsliv, upplevelser och ledarskap i friluftsliv.

Idag skriver jag på min masteruppsats där syftet har ett genusperspektiv vad gäller friluftsliv.

Jag har även publicerat artikeln Den reflekterande friluftsläraren och bidraget med ett kapitel Reflektion som metod i en friluftsantologin Lärande i friluftsliv: Perspektiv och ämnesdidaktiska exempel.

Intressen:
Fjäll vinter och sommar, skridsko, skidåkning, paddling Kort och gott: friluftsliv!